SFZ Direct Algemene gebruiksvoorwaarden

Het SFZ Direct Privacybeleid maakt integraal onderdeel uit van de SFZ Direct Algemene gebruiksvoorwaarden.

Klik hier om het document (volledig uitgeklapt) in een apart venster (*) te tonen.
(*) Tonen binnenin deze pagina is niet mogelijk omdat dit een beveiligde website is.

Inleiding

SfzDirect.nl is eigendom van SFZ Direct, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 34358879.

De SFZ Direct Algemene gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 21 maart 2022 van toepassing op het gebruik van deze website.
Wanneer je via onze website account wordt ga je akkoord met de SFZ Direct Algemene gebruiksvoorwaarden en alle bijbehorende protocollen zoals weergegeven op de website en deze voorwaarden.
Dit geldt ook voor de overeenkomsten die je aangaat met SFZ Direct zelf, zoals het deelnemen aan Easy Schenkkring.

Omdat SFZ Direct deze voorwaarden kan wijzigen raden we je niet alleen aan om deze vooraf te lezen, maar ook regelmatig daarna.

Bescherming van je privacy

In ons privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met je (persoonlijke) gegevens, maar ook welke verantwoordelijkheid je hierin zelf hebt.
Belangrijk om te benadrukken is dat SFZ Direct een social bedrijf is, waar we respectvol met elkaar omgaan. En in onze websites bepaal jijzelf welke informatie je invoert en (al dan niet tijdelijk) toont; je bent daar dus ook zelf verantwoordelijk voor.

Aansprakelijkheid

SFZ Direct heeft uitsluitend een inspanningsverplichting door de websites beschikbaar te stellen. Om die reden sluiten wij, voor zover wettelijk toegestaan, aansprakelijkheid uit voor alle (gevolg)schade die een bezoeker of account lijdt door het gebruik van websites van SFZ Direct, het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de websites of delen daarvan, onjuiste informatie op de website, wijzigingen in de website of afname van diensten en producten van derden via de website.

Indien SFZ Direct toch aansprakelijk blijkt te zijn geldt dit alleen voor eventuele directe schade, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid. SFZ Direct is altijd gerechtigd deze schade te herstellen. De aansprakelijkheid is beperkt tot maxiaal het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Een reeks van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis. Alle rechtsvorderingen jegens SFZ Direct verjaren na één jaar.

Wijzigen van website en diensten

SFZ Direct kan de diensten en website te allen tijde wijzigen.

Websites en diensten van derden

SFZ Direct heeft geen enkele zeggenschap over of invloed op de inhoud van websites waarnaar vanuit SFZ Direct wordt verwezen. Op deze websites gelden de regels van die betreffende website.

Klachten

Klachten over de dienstverlening van SFZ Direct kun je indienen via ons standaard vraagformulier.
We zullen je klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen uiterlijk 4 weken, in behandeling nemen.

Eigen verantwoordelijkheid

Elke bezoeker en elk account van SFZ Direct is zelf verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij invoert of selecteert.
Dit geldt ook voor het bankrekeningnr, dat nodig is voor ontvangsten en betalingen: SFZ Direct is niet verantwoordelijk voor schade die het gevolg is van het overmaken van gelden naar een foutief bankrekeningnr.

Communicatie

SFZ Direct maakt gebruik van het ingebouwde berichtensysteem SMM (Social Market Messenger) om berichten te versturen tussen haar en haar bezoekers en accounts en tussen accounts onderling.
Om een bezoeker of account snel te kunnen attenderen op een nieuw bericht wordt er een e-mail verstuurd om deze snel op te hoogte te brengen van het nieuwe bericht.
Elke bezoeker en elk account moet zelf zorg dragen voor een goed werkend en ingesteld e‑mailaccount, zodat e‑mails afkomstig van e‑mailadres noreply@socialmarketsite.nl tijdig gelezen kunnen worden.
Dit is overigens ook het enige e‑mailadres dat SFZ Direct gebruikt voor haar automatisch verstuurde e‑mails. Controleer in je mailprogramma dan ook goed of het afzender e‑mailadres klopt!