We stellen ons even voor

SFZ Direct

Introductie

SfzDirect.nl is een initiatief van SFZ Direct (AFM nr 12010861, KvK nr 34358879).

SFZ Direct is een samenwerking tussen SFZ (Sociaal Fonds Zelfstandigen) en Social Market.
Het doel van de samenwerking is het bieden van met name arbeidsongeschiktheidsoplossingen voor ZZP'ers (Zelfstandigen Zonder Personeel, waaronder bijvoorbeeld ook freelancers vallen) en DGA's (Directeur Groot Aandeelhouders), maar ook aanverwante diensten, zoals hypotheken, pensioenen en verzekeringen.

Easy Schenkkring

Het allerbelangrijkste product binnen SFZ Direct is Easy Schenkkring, een super degelijk, flexibel en goedkoop vangnet bij ziekte van zelfstandig ondernemers en tevens een super alternatief voor het Broodfonds en kortlopende AOV's.
Bij Easy Schenkkring kunnen zelfstandig ondernemers zich rechtstreeks aansluiten als deelnemer, om in geval van arbeidsongeschiktheid minimaal 2 jaar lang een uitkering te kunnen ontvangen van andere deelnemers. Ook kan een flinke besparing op een reguliere AOV (Arbeids Ongeschiktheids Verzekering) gerealiseerd worden indien deze gecombineerd wordt met de schenkkring.

Ook financieel adviseurs cq andere groepen (bijvoorbeeld verenigingen, ondernemersnetwerken) kunnen als een soort van bemiddelaar hun eigen klanten cq leden onderbrengen in Easy Schenkkring.

Sociaal Fonds Zelfstandigen

SFZ Direct Easy SchenkkringSFZ is een initiatief uit 2004 met als uitgangspunt ZZP'ers en DGA's te informeren over de mogelijkheden en onmogelijkheden van zelfstandigheid.

Tevens is SFZ een collectieve inkoopcombinatie op het gebied van financiële dienstverlening en verzekerbare risico's voor ZZP'ers en DGA's.

Door zijn gedegen expertise en netwerk kan SFZ zelfstandigen tegen zwaar gereduceerde tarieven collectieve verzekeringsproducten en financiële adviezen aanbieden.
Zo heeft SFZ al tientallen duizenden ondernemers kunnen helpen met goede arbeidsongeschiktheidsoplossingen tegen zeer scherpe premies.
En de helpdesk en adviseurs van SFZ staan bekend om hun goede bereikbaarheid en deskundigheid.

Social Market

Social MarketSocial Market is een uitgebreid doch relatief jong concept dat de belangen behartigt van met name kleine(re) zelfstandig ondernemers, maar ook van verenigingen en (andere groepen van) mensen.

Als goed voorbeeld van de behartiging van de belangen van de eerste doelgroep, de ZZP'ers en DGA's, heeft Social Market dan ook als eerste een schenkkring ontwikkeld als super alternatief voor het Broodfonds: Social Market AOv.

Bundeling van krachten

De ideeën en drijfveren van SFZ en Social Market AOv hadden zoveel overlap en een structurele samenwerking zoveel extra voordelen voor de deelnemers, dat besloten is voor het schenkkringen concept een aparte entiteit op te richten en de naam Social Market AOv te wijzigen in Easy Schenkkring.

Ondanks de samenwerking van Social Market met SFZ is er conceptueel niets gewijzigd en kunnen ook andere financieel adviseurs en assurantie tussenpersonen op volstrekt onafhankelijke wijze aan hun eigen klanten ons prachtige schenkkring product aanbieden.

Adres

SFZ Direct BV
Hogehilweg 6
1101 CC Amsterdam Zuid - Oost
Nederland

Postadres

SFZ Direct BV
Postbus 76760
1070 KB Amsterdam
Nederland