Je eigen AOv schenkkringen opzetten?

Start eenvoudig en snel

Help jouw ondernemers met een eigen schenkkring


goedkoopste AOv voor ZZP'ers en DGA's Indien jij ondernemers kent die nog geen goed vangnet voor ziekte hebben, dan kun je voor hen (en voor jezelf, je bedrijf of je vereniging) veel betekenen door via Easy Schenkkring een eigen schenkkring op te richten, dus naast de algemene schenkkring Easy Schenkkring zelf.

Easy Schenkkring is een collectief/schenkkring waarin zelfstandig ondernemers minimaal 2 jaar inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid kunnen opvangen.
Aan dit collectief kunnen alle zelfstandig ondernemers uit alle beroepsgroepen uit heel Nederland deelnemen, mits ze (kort gezegd) een KvK-inschrijving hebben, gezond en jonger dan 63 jaar zijn en de laatste 3 maanden volledig arbeidsgeschikt zijn geweest.

Via Easy Schenkkring kun je dus ook zelf een eigen schenkkring oprichten:

 • Gratis en zeer eenvoudig op te zetten.
 • Zeer eenvoudige en effectieve communicatie met je deelnemers.
 • Tevens start via de algemene schenkkring van Easy Schenkkring mogelijk.

Deelnemers onderbrengen in Easy Schenkkring

goedkoopste AOV en schenkkring (waaronder broodfonds) voor zelfstandig ondernemers Ken jij zelf (een netwerk van) ZZP'ers, DGA's, freelancers of andere zelfstandig ondernemers, dan kun je elke ondernemer afzonderlijk via jouw persoonlijke Easy Schenkkring link laten deelnemen in Easy Schenkkring.

Alles wordt dan geregeld, zoals de beoordeling en begeleiding van de zieke deelnemer door onze onafhankelijke arbodienst en de beoordeling van het gewenste uitkeringsniveau door een onafhankelijk accountant. Naast natuurlijk het incasseren en uitbetalen van donaties en alle administraties en factureringen.
Bovendien word jij automatisch gesponsord met 20% van de maandelijkse deelnamekosten van elke via jou aangebrachte deelnemer aan Easy Schenkkring, zolang de deelname aaneengesloten voortduurt. Je kunt deze verdiensten echter ook automatisch als korting laten verrekenen met de deelnemer zelf.

Je eigen schenkkring beginnen

goedkoopste AOV en schenkkring (waaronder broodfonds) voor zelfstandig ondernemers Het kan zijn dat je 'jouw groep ondernemers' graag wilt afschermen van de algemene schenkkring Easy Schenkkring, bijvoorbeeld omdat:

 • Al jouw ondernemers tot eenzelfde beroepsgroep behoren.
 • Al jouw ondernemers zich in eenzelfde woonplaats of regio bevinden.
 • Al jouw ondernemers eenzelfde verbintenis hebben, bijvoorbeeld via jouw vereniging, netwerk of goede doel.
 • Je meerwaarde wilt creëren aan de nieuwe groep door een eigen reglement toe te voegen (bijvoorbeeld deelname aan bijeenkomsten).

Zijn één of meerdere van deze redenen voor jouw netwerk van ondernemers van toepassing, dan kun je zelf een schenkkring starten.
Je kunt vanzelfsprekend ook meerdere schenkkringen starten, opgesplitst om redenen zoals hierboven omschreven.

Soorten schenkkringen

Je kunt kiezen voor de volgende soorten schenkkringen:
 • Gezamenlijke start schenkkring: tijdens de eerste fase nemen jouw eigen deelnemers deel aan het algemene collectief van Easy Schenkkring, maar zodra jij vindt dat jouw groep groot genoeg is (en dus denkt dat in principe elke maand alle donaties binnen je eigen schenkkring betaald kunnen worden), kun je zeer eenvoudig je eigen schenkkring definitief afscheiden van de algemene schenkkring.
 • Volledig zelfstandige schenkkring: vanaf het begin is jouw schenkkring volledig afgescheiden van de algemene schenkkring van Easy Schenkkring, waarbij je wel gebruik maakt van dezelfde arbodienst en accountant als die van de algemene schenkkring van Easy Schenkkring.

In de volgende alinea gaan we iets dieper in op de eerste optie.

Starten via de algemene schenkkring

Misschien wil je wel heel graag een eigen schenkkring, maar twijfel je:
 • Krijg ik wel snel genoeg (bijvoorbeeld binnen 2 maanden) voldoende deelnemers aangemeld?
 • Ik weet nu al wel dat ik (veel) langer dan 2 maanden nodig heb.
 • Ik weet niet of ik ooit zoveel deelnemers zal krijgen, en behouden!
 • Ik vind het hoe dan ook een beetje eng om meteen zelfstandig te zijn.

Vanwege deze zeer normale twijfels hebben wij dan ook een oplossing en ontzorgt Easy Schenkkring jou en je deelnemers via de prachtige optie 'Gezamenlijke start schenkkring':

Je geeft eenvoudig bij het aanmaken van je eigen schenkkring aan dat je tijdens de eerste fase met jouw eigen deelnemers deelneemt aan het algemene collectief van Easy Schenkkring.
En zodra jij jouw groep groot genoeg vindt (en dus denkt dat in principe elke maand alle donaties binnen je eigen schenkkring betaald kunnen worden), kun je zeer eenvoudig je eigen schenkkring definitief afscheiden van de algemene schenkkring.

Daarbij gelden de volgende regels en richtlijnen:
 • Het daadwerkelijk doneren door deelnemers van jouw schenkkring naar andere deelnemers (welke ook weer deelnemers uit een andere startende schenkkring kunnen zijn) gebeurt pas vanaf de 2e nieuwe maand na aanmelding van de eerste deelnemer in je schenkkring.
  Dus indien de eerste deelnemer in jouw schenkkring is gestart in de maand januari, dan starten eventuele donaties vanaf 1 maart.
 • Je dient de start via de algemene schenkkring natuurlijk goed te communiceren met je deelnemers (naast het feit dat Easy Schenkkring dit natuurlijk zelf ook bij de schenkkring aangeeft). Want niet alleen kunnen jouw deelnemers tijdelijk moeten doneren aan of donaties ontvangen van deelnemers uit in feite een andere schenkkring, ook kan jouw eigen reglement tijdelijk afwijken van dat van de algemene schenkkring van Easy Schenkkring zelf (met name indien je na de opstart geen gebruik meer wilt maken van onze arbodienst en accountant).

Op deze wijze kan in feite iedereen zeer laagdrempelig een schenkkring starten, of je schenkkring in de toekomst nu wel of niet volledig zelfstandig wordt. Want ook al doen de deelnemers uit jouw schenkkring kwa donaties mee met de andere deelnemers uit de algemene schenkkring, het is en blijft je eigen schenkkring zolang jij dat wilt.

Wat kost een eigen schenkkring?

De oprichting van de schenkkring is gratis.

Er zijn alleen kosten verbonden voor de schenkkring deelnemers zelf:
 • Eenmalige inschrijfkosten van € 75,- excl. btw.
 • Deelnamekosten van € 10,- excl. btw per maand.
  Indien je als eigenaar van de schenkkring ervoor gekozen hebt om af te zien van de automatische sponsoring van 20%, dan wordt deze als korting automatisch verrekend met de deelnemer zelf zolang de deelname aaneengesloten voortduurt.
 • Variabele kosten, die rechtstreeks te maken hebben met een ziekmelding en alle daarbij behorende afhandelingen (zoals eventuele kosten voor de arbodienst en accountant en de te betalen donaties).
  Meer informatie hierover vind je in de uitgebreide productpagina van Easy Schenkkring zelf.

Belangrijke vragen


Extra overwegingen

Bijgaand nog een aantal regels die je hopelijk helpen bij het maken van de juiste keuze:

Je kunt altijd vanuit de 'Volledig zelfstandige schenkkring' variant switchen naar de 'Gezamenlijke start schenkkring' variant indien je schenkkring op dat moment (nog) geen deelnemers heeft.

Je kunt altijd stoppen met de 'Gezamenlijke start schenkkring' variant.
Alle deelnemers worden in dat geval overgeheveld naar de algemene schenkkring.

Je kunt alleen stoppen met de 'Volledig zelfstandige schenkkring variant' indien de actuele donatiedruk kleiner is dan 2%.
Alle deelnemers worden in dat geval overgeheveld naar de algemene schenkkring.

Je kunt niet stoppen met de 'Volledig zelfstandige schenkkring variant' indien er nog deelnemers zijn en de actuele donatiedruk minstens 2% is.
Indien er sprake is van arbeidsongeschiktheid heeft je schenkkring in feite een probleem, want je hebt met alle deelnemers tezamen natuurlijk wel de verantwoordelijkheid om de arbeidsongeschikte deelnemers zo goed als mogelijk te helpen.
Mocht je inderdaad besluiten om de schenkkring op te willen (*) heffen, ondanks de arbeidsongeschikte deelnemers, dan dien je je deelnemers zelf te vragen (al dan niet via onze broadcast functie) om de schenkkring te verlaten om zich daarna weer (proberen) aan te melden voor de algemene (of een andere) schenkkring. Behalve het actuele quotum gelden dan de prijzen en voorwaarden zoals die voor elke nieuwe deelnemer gelden. Het abonnement dient dan ook opnieuw te worden afgesloten.
PS. Voor wat betreft het verlaten van de huidige schenkkring gelden natuurlijk wel de standaard voorwaarden (er staan bijvoorbeeld geen donatie betalingen meer uit).
(*) De schenkkring kun je pas daadwerkelijk opheffen indien er zich geen actieve deelnemers meer in bevinden.

Nu starten? Of toch eerst contact?

Wil je binnen een paar minuten gratis een eigen schenkkring hebben? Klik dan op onderstaande button.

Ik wil een eigen schenkkring starten

Wil je vooraf graag eerst even contact, dan kan dat natuurlijk ook.
Geef dan via het volgende formulier je contactgegevens en precieze vraag door, dan word je zo spoedig mogelijk teruggebeld door één van de voor samenwerkingen verantwoordelijke personen (Jelle de Boer of René ter Bekke).

Ik wil graag even contact over het opzetten van een eigen Easy Schenkkring